Imaginar futurs

Els darrers anys s’ha dit amb força que necessitem noves narratives sobre la realitat; els relats especulatius i la ciència-ficció estan de moda. Necessitem relats que nodreixin, inventin, improvisin i descobreixin noves maneres de viure, ens cal una reflexió sobre el que és plausible en temps de canvi climàtic i acceleració tecnològica.

Narratives

Dissenyar entre la realitat i la ficció

Oriol Arnedo Casas

En plena era de la postveritat, una nova generació de dissenyadors ha començat a emprar la ficció en la pràctica creativa com a mitjà per especular com podria ser la realitat que ens envolta.

Planeta

El Ministre del Futur

Timothy Morton

Timothy Morton representa els hereus del planeta, humans i no humans, l’existència dels quals vindrà determinada pel que fem i com pensem a partir d'ara.

Narratives

Imatges per aterrar al futur

Bernardo Gutiérrez

Analitzem uns quants projectes que qüestionen la mirada occidental de l’espai i proposen un conjunt d’imatges per descolonitzar el futur.