Què és

Magazine digital sobre recerca i innovació cultural del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Un espai amb una clara vocació divulgadora adreçat a un públic ampli interessat pels temes que defineixen el present i el futur d’una nova cultura.

Pròtesi voladora de la Sra. Alberti.

Pròtesi voladora de la Sra. Alberti. Font: Cortesia de la Boston Public Library, Col·lecció Leslie Jones.

Un magazine per a persones curioses

Tots els sabers s’estan connectant: art, ciència, humanitats, tecnologia; el renaixement del procomú, la literatura en la seva concepció més oberta, els avenços i dilemes que plantegen les noves tecnologies o els desafiaments del canvi climàtic. Innovar no implica una fascinació acrítica per la novetat. Intentem discernir les tendències de fons de les modes puntuals, explorant genealogies, descobrint nous enfocaments i aportant una lectura complementària a les activitats i exposicions del CCCB.

Noves metodologies per a la praxi cultural

Ens interessa el coneixement i la difusió de les pràctiques vinculades a l’experiència professional, amb una atenció especial a la creació i consolidació de xarxes, el disseny de processos participatius, l’ús crític de les noves tecnologies, l’educació expandida, el futur dels arxius o l’emergència de nous públics presencials i virtuals.

No hi ha mapes per a aquests territoris

Quan tot canvia, no hi pot haver dogmes excloents. Per això estem en beta permanent. Transitant els ponts que connecten les arts i les ciències, entenent les tecnologies com a eines per experimentar amb nous llenguatges i formats, en un escenari on la informació augmenta exponencialment i el coneixement requereix generositat i participació.

Treballem per a una cultura oberta i distribuïda

Per això publiquem les majoria dels textos en llicències CC, difonem els nostres continguts en tres idiomes (català, castellà i anglès) i mensualment enviem un butlletí amb les nostres novetats, i també publiquem dossiers sobre temes que mereixen la nostra atenció. Estem en aquest web, però també ens trobaràs a Facebook, Twitter, Telegram, etc., des d’on teixim una xarxa de continguts relacionats.

Un compromís amb la paritat

Ja sigui com a protagonistes o com a creadores, les dones estan infrarepresentades en el món cultural. Pel que fa a continguts, indaguem sobre les pràctiques que poden revertir aquesta desigualtat des d’una òptica feminista, però també treballem cada any per assolir la paritat en l’autoria dels articles.