Educació

En un context d’aprenentatge permanent, ens interessen les experiències que transcendeixen els espais convencionals de transmissió del coneixement. Quines són les aules del segle XXI?

Educació

L’escola de tots

Jaume Funes

Canviar l’escola fa temps que és inevitable: l’escola no serveix per moure’s en el món actual.