Ciència

Els nostres monstres

Roc Jiménez de Cisneros

Els nous materials, apareguts a partir de l’activitat humana, ens fan repensar la distinció entre el que és natural i el que és artificial.

Ciutadania, Internet i Democràcia

Pot l’espai públic creat pels nous mitjans digitals i les xarxes socials funcionar com una veritable esfera de pensament i acció col·lectiva?

«Internet també pot apoderar col·lectius amb interessos que van diametralment en contra de la democràcia.»

Evgeny Morozov

«Internet ha aportat democràcia a molts àmbits. Ja és hora que aporti democràcia a la democràcia.»

Joe Greene

Tecnologia

#Who controls the power?

Karma Peiró

Internetens porta cap a uns canvis irreversibles que han fet trontollar des dels vells models de negoci fins a la manera de fer política. Qui controla el poder?