Reptes de la privacitat

Quin és el lloc de la privacitat en un context tecnofílic? Quin valor té el dret a l’oblit? Com conciliar el marc legal, la innovació tecnològica i la responsabilitat social? Estem davant d’un debat en què els límits entre intimitat, anonimat, vigilància i control són indefinits.

«Els qui renuncien a la llibertat per tenir seguretat no tindran, ni es mereixen tenir, ni l’una ni l’altra.»

Benjamin Franklin

Tecnologia

Qui va salvar la xarxa?

Solana Larsen

Entendre Internet com a bé comú, implica garantir al ciutadans el dret a la lliure expressió, a la privacitat i a l'accés.

Reptes de la privacitat