Narratives

Explorem la importància dels relats en l’era de la saturació informativa i la producció massiva de continguts.