públic

Comú

Cultura

Cultura per a tothom

Maria Ribas

Cultura per a tothom, aquesta és la idea de base de les jornades Open All Areas que van tenir lloc els dies 14 i 15 de novembre de 2013 a Barcelona.

Cultura

Canviar o canviar

Juan Insua

Fa poc temps que les tecnologies digitals col·laboratives van entrar en les institucions culturals, alhora que es produïa una fase de resistència.

Cultura

Analitzant el públic virtual

Cal ser conscients de com és i com es comporta el públic virtual, per tal d’atendre millor les seves necessitats i planificar els nous projectes.