#masacritica

Massa Crítica

«No hi ha masses, només maneres de veure als altres com masses»
Raymond Williams

El concepte de massa ha evolucionat històricament partint d’un ens social gregari i manipulable fins a arribar a èsser considerat un cervell col·lectiu interconnectat i amb capacitat autoorganizativa.

Aquest és el punt de partida del projecte Massa Crítica, que el col·lectiu ZZZinc presenta en el context de NOW, Trobades en el Present Continu, en el qual col·labora CCCB LAB.
El procés de treball de MASSA CRITICA té diferents fases i objectius.

Els relats seran examinats des de diferents disciplines, enfocaments i camps de coneixement. Des de la història, la sociologia, l’antropologia, les matemàtiques o la cibernètica, l’anàlisi de la massa ha adquirit major importància arran de l’aparició de nous dispositius tecnològics que faciliten la cooperació i coordinació, augmentant el seu potencial creatiu, i al mateix temps plantegen dilemes sobre un control més subtil i complex dels comportaments col·lectius.

La investigació es desenvoluparà posant en pràctica la intel·ligència colaborativa a través de tallers, grups de lectura i col·loquis que permetin explorar el tema i establir nous enfocaments i vies de coneixement.

Els resultats d’aquest procés permetran:

  1. La creació d’un arxiu on line on emmagatzemar i ordenar el coneixement generat durant la primera fase del projecte.
  2. La producció d’una obra audiovisual susceptible de ser tractada a diferents mitjans i dispositius. També existeix la possibilitat de convertir el projecte en una exposició presencial-virtual.

Segueix l’evolució del projecte MASSA CRÍTICA al weblog de CCCB LAB i a ZZZinc.

Vegeu comentaris0

Deixa un comentari