Diego Salgado

Escriptor i crític de cinema.

És crític de cinema i divulgador de còmic i cultura popular. Inicia la seva activitat al 2005. Ha escrit per mitjans com Cahiers du Cinéma EspañaCine para LeerGuía del Ocio y Imágenes de Actualidad. En l’actualitat col·labora regularment a Dirigido PorEl SaltoSoFilm i Solaris Textos de Cine. Ha impartit ponències sobre cinema, crítica i cultura popular en diverses institucions i ha participat en nombrosos llibres col·lectius. És coautor, juntament amb la periodista Elisa McCausland, dels assaigs Supernovas: Una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual (Errata Naturae, 2019) i Sueños y fábulas: Historia de Vértigo (Ecc Ediciones, 2022). També comparteixen micròfon amb Elisa McCausland al podcast Trincheras de la Cultura Pop, produït per l’editorial Consonni.