educació digital

Tecnologia

Qui va salvar la xarxa?

Solana Larsen

Entendre Internet com a bé comú, implica garantir al ciutadans el dret a la lliure expressió, a la privacitat i a l'accés.

Educació

L’escola de tots

Jaume Funes

Canviar l’escola fa temps que és inevitable: l’escola no serveix per moure’s en el món actual.