Periodisme de dades. Tallers

Les sessions de treball de Periodisme de Dades volen aprendre i aprofundir en el treball amb dades mitjançant tallers, i donar a conèixer projectes locals.

Les sessions de treball de Periodisme de Dades volen ser unes trobades pràctiques amb dos objectius: aprendre i aprofundir en el treball amb dades mitjançant tallers, i donar a conèixer projectes locals.

Taller «Excel i Google Drive per a Periodistes»

A càrrec de Gilbert Martínez, economista i analista web a Sekuenz.
L’objectiu del taller és aprendre a extreure dades barrejades amb blocs de text, filtrar-les i ordenar-les de manera visual i senzilla amb Excel. Es mostrarà la flexibilitat de les taules dinàmiques per classificar la informació segons com convingui i es presentaran exemples de gràfics disponibles a Google Drive.

Taller de «Google Fusion Tables»

A càrrec d’Eduard Martin-Borregón de Data’n’Press
Google Fusion Tables és un servei web de Google per a la gestió de dades, que proporciona un mitjà per visualitzar-les en diferents tipus de gràfics i mapes geogràfics.

Obtenint el millor de la web amb scraping

A càrrec de Michael Bauer
En aquesta sessió es van treballar conceptes bàsics del web scraping a partir d’unes poques i senzilles eines. L’scraping fa referència a l’extracció d’informació o dades d’una pàgina web o d’un PDF per treballar-hi en un full de càlcul o perquè puguin ser emprades en diverses plataformes de visualització.

On trobar dades públiques, en quin format i cada quant de temps es publiquen?

A càrrec de Àngels Llorens
En aquesta presentació Àngels Llorens va ensenyar a localitzar-les en l’àmbit de la informació estadística sobre l’entorn demogràfic, social i econòmic. Va mostrar formats, les seves possibilitats i limitacions. Va explicar què són les dades tabulades i com accedir a microdades.

Bones pràctiques en visualització de la informació

A càrrec de Víctor Pascual
En aquesta presentació Víctor Pascual va incidir en errors comuns i va explicar noves tècniques. El taller estava enfocat a aprendre els conceptes teòrics més bàsics de la visualització de la informació. Quan cal fer servir un gràfic de barres? Quan no és una bona idea fer servir un diagrama de sectors? A més, es van introduïr noves «metàfores visuals» que permeten entendre conjunts de dades complexes.

Taller de treball amb dades geoespacials

A càrrec d’Óscar Marín
El taller va començar amb una introducció als diferents formats geogràfics i les maneres comunes d’obtenir dades geoespacials. Després, es va introduïr el Global Database of Events, Language and Tone (GDELT), que inclou els registres de les protestes mundials des del 1979. Finalment es va fer servir CartoDB per visualitzar i generar mapes a partir d’aquesta base de dades.

Com desxifrar les dades dels portals estadístics

A càrrec de Xavier Badosa
L’objectiu del taller és presentar les possibilitats de reutilització de dades d’una oficina estadística oficial com l’Idescat. S’explica l’organització de la informació a l’Idescat i es mostren exemples de descàrrega de dades, d’incrustació de solucions ja fetes i de consum de serveis. En l’àmbit de la visualització de dades, s’explica la funcionalitat de Google Public Data Explorer, on l’Idescat ofereix un conjunt de dades municipals i comarcals, així com de la biblioteca Idescat Visual.

Visual: la solució de visualització de dades de l’Idescat

A càrrec de Xavier Badosa
Visual és la solució de codi lliure desenvolupada per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) per complementar amb gràfics i mapes les seves taules de resultats estadístics. La sessió en descriu les característiques principals i mostra com instal·lar aquesta solució i utilitzar-la amb dades estadístiques reals.

Google Fusion Tables Avanzado

A càrrec d’Antonio Delgado
En aquest taller pràctic s’ensenya a personalitzar mapes desenvolupats amb Google Fusion Tables, així com la seva integració en una pàgina web o projectes de dades. Per tal de poder seguir aquest taller és necessari tenir coneixements mínims de HTML, CSS i Javascript.

Taller «Visualitza les dades de manera senzilla»

A càrrec d’Eduard Martin-Borregón
Tableau és una eina per visualitzar dades en mapes i gràfics. En el taller es mostren totes les capacitats a través d’un exercici pràctic a partir de dades extretes de municipis de Catalunya.

Taller «Aprèn a visualitzar dades de Twitter i Facebook amb Gephi»

A càrrec de Natalia Mazzote
Gephi és un programa de codi obert que permet visualitzar i consultar grafs. Es pot utilitzar en sectors tan variats com la política, la salut, les xarxes socials, etc. Mitjans com el New York Times l’utilitzen per visualitzar la connectivitat global dels continguts i Twitter per examinar el trànsit a la xarxa en determinats esdeveniments, i és que Gephi ofereix la possibilitat de gestionar milers de nodes i treballar-hi fent una anàlisi a gran escala.
Aquest taller ens introdueix com a usuaris al Gephi a partir de dades de les dues xarxes socials més utilitzades: Facebook i Twitter, i alhora explica conceptes bàsics de la teoria dels grafs, com hubs, nodes i tipus de xarxes. Per seguir el taller cal tenir instal·lat Gephi a l’ordinador. Per descarregar-lo, aneu a: http://gephi.github.io/users/download/

Taller «Web Scraping» per a principiants

A càrrec de Ben Welsh
Sovint les dades apareixen en formats que no dominem o ho fem de manera no uniforme. L’scraping es un mètode que hi posa solució, ja que permet extreure dades amagades de webs, PDF, etc., per al seu ús posterior. En aquest taller Ben Welsh aprofundirà en les eines necessàries per extreure dades de la web fent servir el llenguatge de programació Python.

Vegeu comentaris0

Deixa un comentari

Periodisme de dades. Tallers