Miquel Taverna

Fotògraf.

Fotògraf vinculat a la quàntica des dels 20 anys quan li van fer la primera ressonància magnètica. Fa una setmana li n’han fet una segona. Les dues amb idèntic resultat, dues hèrnies discals cada cop.