Christine Planté

Professora de literatura francesa a la Universitat Lumière de Lió 2, vaig dirigir també la línia de recerca sobre el genero del laboratori LIRE.

Christine Planté és professora de literatura francesa a la Universitat de Lió 2 i membre del laboratori LIRE, on dirigeix la línia de recerca sobre el gènere. És membre del comitè científic de l’Institut Émilie du Châtelet. Els seus treballs se centren en particular en les teories, escriptures i representacions del que és masculí i femení en la literatura, i en el lloc que ocupen les escriptores en la institució i en la crítica literàries. Entre les seves publicacions cal citar: La Petite Soeur de Balzac. Essai sur la femme auteur (1a ed., París, Seuil, 1989; 2a ed., revisada i corregida, Lió, PUL, 2014); Le Genre comme catégorie d’analyse. Sociologie, Histoire, Littérature (codirigit amb Dominique Fougeyrollas-Schwebel et al., París, L’Harmattan, 2003).

Comú

El que li deu el gènere a la gramàtica

Yannick Chevalier | Christine Planté

Examinar els fets lingüístics i els usos de la llengua és un pas necessari per entendre com es manté l’organització social de les relacions de sexe.