Karma Peiró

Periodista especialitzada en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Codirectora de la Visualization for Transparency Foundation (ViT).

Karma Peiró és periodista especialitzada en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) des del 1995, és codirectora de la Fundació Visualització per la Transparència (ViT), que promou l’ús de les dades obertes per empoderar la ciutadania i la rendició de comptes de la informació pública. També és codirectora del Màster Visual Tools to Empower Citizens, de la Fundació ViT i la Fundació Universitat de Girona (UdG), i membre del Consell Assessor de l’Observatori d’Ètica en IA de Catalunya (OEIAC) i del Comitè Ètic de la Universitat Politècnica de Catalunya.

És coautora de l’Informe «Intel·ligència Artificial. Decisions Automatitzades a Catalunya», de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat) (2020) i del reportatge d’investigació Desprotegides, malgrat tot, dedicat a visibilitzar amb dades la dimensió de la violència masclista a Catalunya, amb l’objectiu de retre comptes amb l’administració pública.

Ha guanyat el Premi Bones Pràctiques per comunicació no-sexista (2020) per informar sobre violències masclistes amb dades, atorgat per l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya. És conferenciant en seminaris i debats relacionats amb l’ètica en la intel·ligència artificial, la transparència de la informació pública, les dades obertes i els drets digitals.

Narratives

L’era càmbrica del periodisme

Karma Peiró

El gran repte ara és democratitzar el processament de dades, que els ciutadans entenguem el potencial del Big Data i l’utilitzem per als nostres interesos.

Tecnologia

#Who controls the power?

Karma Peiró

Internetens porta cap a uns canvis irreversibles que han fet trontollar des dels vells models de negoci fins a la manera de fer política. Qui controla el poder?