Sara Ahmed

Escriptora feminista i acadèmica britanicoaustraliana, la seva feina se centra en la intersecció entre feminisme, teoria queer i crítica postcolonial.

Sara Ahmed estudia el món quotidià com un lloc de consolidació del poder i, doncs, com un lloc on també pot ser qüestionat. El 2004 inaugura el Centre for Feminist Research al Goldsmith College (University of London), i s’hi està fins al 2016, moment en què deixa el càrrec com a professora de «Race and Cultural Studies» com a mostra de protesta perquè la universitat no havia resolt els problemes d’assetjament sexual. A partir d’aleshores continua la carrera com a investigadora independent. Ahmed ha estat descrita com una escriptora prolífica. És autora de llibres com Differences that Matter: Feminist Theory and Postdmodernism (1998), The Cultural Politics of Emotion (2004) i Queer Phenomenology: Orentations, Objects, Others (2006). En particular, destaquen el seu darrer llibre, Living a Feminist Life (2017), editat en castellà per Traficantes de Sueños, y The Promise of Happiness (2006), premiat pel FWSA Book Prize, que Caja Negra editarà en castellà el 2019.

Comú

Feministes aixafaguitarres

Sara Ahmed | Bea Lozano

Quan la consciència feminista s’associa a una forma de dissort, podem pensar la felicitat de la dona al marge dels ideals socials dominants?