Eduardo Salvador Acevedo

Terapeuta Gestalt, llicenciat en Humanitats i Economia, té estudis de postgrau en educació, pau i psicologia i salut mental

Terapeuta Gestalt, Membre del comité de drets humans de l’Associació Europea de Terapia Gestalt (EAGT). Investigador per la pau del Centre Delàs. Llicenciat en Humanitats i economía i  estudis de postgrau en Educació, Pau i Psicologia / Salut Mental.  Ha treballat en diversos països d’Àsia, Àfrica i a la CEI en cooperación internacional. Formador de cooperants i observadors electorals