Cultura

El sector cultural està en transformació contínua. Parem una atenció especial a les experiències d’innovació cultural com a motor de canvi.