L’impacte ambiental de l’edició digital

L’ecoedició fa referència a una manera de gestionar les publicacions segons principis de sostenibilitat. Actualment, prop del 10 % de la lectura mundial es fa en suport digital; gairebé el 100 % de les publicacions en paper es fan mitjançant algun aparell electrònic, i la petjada energètica suposa el 7 % de les emissions de … Continue reading L’impacte ambiental de l’edició digital