Ciència

Entenem la ciència en la seva concepció més oberta. Lluny de la divisió estanca entre lletres i ciències, busquem connexions entre disciplines.