Univers Internet

Univers Internet ofereix una visió global de les tecnologies de la informació per tal de dotar d'eines als professors d’infants que ja són natius digitals.

Univers Internet tracta d’oferir una visió global de les tecnologies de la informació, una comprensió del nou sistema que es dibuixa per tal de dotar d’eines als professors d’infants que ja són natius digitals.

Construint la xarxa

Internet, una història en construcció

Per Juan Insua
La història d’Internet és una història en construcció, una creació col·lectiva, l’origen de la qual prové de l’àmbit cientificomilitar i que actualment ha passat a formar part de la nostra vida quotidiana. Quin és l’abast real de la revolució digital i com afecta tots els àmbits de coneixement humà? Quins canvis implica la societat del coneixement i la informació? Què representa l’apogeu de les TIC i quin paper han de tenir en l’educació i l’aprenentatge?

 

Taller «Construint la xarxa»

Per Efraín Foglia
L’objectiu del taller és contruïr una xarxa de telecomunicacions simulada que permet conèixer l’estructura real d’Internet. Amb aquesta metodologia podem entendre què es necessita per estar connectat a la xarxa i quines implicacions comporta a escala social, econòmica i política.

 

La lògica de la programació

Internet ens fa més superficials o més llestos?

Per Cristina Sáez
L’ús d’Internet modifica el nostre cervell gràcies a la plasticitat d’aquest òrgan. Però, quins són els seus efectes sobre els processos cognitius? Quines conseqüències té sobre la nostra capacitat de concentració, de pensament crític, de memòria, d’agilitat mental o de raonament? Actualment hi ha un debat sobre quins són els efectes d’Internet a nivell cognitiu, amb dues visions contraposades: els que ho veuen com una eina que ens pot fer més intel·ligents i els que pensen que ens tornarà més superficials. Quins són els arguments dels uns i els altres?

 

Taller «La lògica de la programació: de la vida quotidiana a la computació»

Per Irene Lapuente
El punt d’origen d’una bona programació és la definició de quin és el problema a resoldre, i a partir d’aquí descompondre el procés per arribar-hi i construir tots els mòduls que cal per fer-ho possible. Com podem aplicar aquesta lògica a la vida quotidiana? I en el plantejament d’un treball acadèmic per obtenir més bons resultats? Com s’aplica a la computació? Durant aquest taller vam treballar alguns conceptes propis del Computational Thinking. Vam fer un recorregut que des dels codis i els llenguatges naturals i formals fins a les implicacions dels conceptes de computació distribuïda i descentralitzada pròpia d’Internet. Vam explorar habilitats pròpies de la computació que es desenvolupen majoritàriament durant la fase de problem solving, com ara: descomposició/modularització, reconeixement de patrons, abstracció i algoritmes.

 

Xarxes socials i acció comunitària

Xarxes socials: riscos i potencials per als infants i adolescents

Per Jordi Bernabeu
Per què resulten tan atractives les xarxes socials per als infants i adolescents? Què els proporcionen? Com afecten, en positiu i en negatiu, les seves relacions interpersonals i la creació de la pròpia identitat? Han canviat les xarxes socials el concepte d’intimitat i en quin sentit? On queda la frontera entre món real i virtual? Com podem detectar i prevenir una conducta addictiva? És possible un bon ús de les xarxes socials?

Les xarxes socials potencien una sèrie de valors positius, com són els de cooperació i treball en equip, i afavoreixen el desenvolupament de la intel·ligència col·lectiva. Malauradament, un ús inadequat pot provocar aïllament, tendència a l’autisme, dinàmiques d’addicció, una devaluació del concepte de l’amistat i poden portar a una confusió del món físic amb el món virtual. Conèixer el funcionament de les xarxes socials ens ajudarà a afavorir-ne un ús saludable.

 

Taller «Les xarxes socials com a eina per a la construcció d’un ciutadà conscient i participatiu»

Per Isidre Plaza i Senén Roy
Internet és una xarxa de xarxes, no es pot entendre si no és en la seva dimensió social. La tecnologia ha d’ajudar els alumnes d’aquest segle a extreure tota la intel·ligència col·lectiva que els serveixi per desenvolupar-se en un món global.

El taller va presentar de manera pràctica com les xarxes socials poden donar un nou significat a l’espai públic i el bé comú i com poden transformar la democràcia i la participació activa en l’esfera política en totes les seves representacions (per exemple, com pot fomentar la participació en el govern de l’escola?). En definitiva, com les xarxes socials poden ajudar-nos a esdevenir ciutadans més compromesos.

 

L’impacte ecològic d’Internet

La materialització del núvol i les conseqüències ecològiques d’Internet

Per Marcus Hurst
En un context de crisi ecològica global, quin és l’impacte mediambiental d’Internet? Quina n’és la dimensió material? Internet pot col·laborar en la creació d’un món més sostenible?

 

Taller «La petjada ecològica de l’ús quotidià d’Internet»

Per Jordi Oliver
En aquest taller es va plantejar de manera pràctica i molt gràfica quina és la petjada ecològica d’accions quotidianes que es duen a terme amb Internet. En primer lloc, es van presentar dos escenaris paral·lels: en l’un es plantejava una acció duta a terme a través d’Internet (per exemple, enviar un correu electrònic) i en l’altre, l’acció homòloga analògica (enviar una carta). En segon lloc, es van identificar les etapes principals dels dos processos i se’n va calcular la petjada ecològica. A continuació, es va veure l’impacte global i es va fer una valoració comparativa.

Aquest article té reservats tots els drets d’autoria

Vegeu comentaris0

Deixa un comentari