The Amazing Web 2.0 i l’educació expandida

Amazing 2.0

En l’Era de l’Accés Cultural (accés a la informació, accés a la producció i accés a la reproducció) tots els àmbits estan sent afectats per les dinàmiques 2.0.

Terry Freedman va decidir assumir aquesta premissa i aplicar-la al sistema educatiu a The Amazing Web 2.0, un fantàstic compendi que explica què és possible realitzar amb les tecnologias digitals colaboratives.

A partir de les experiències de docents a tot el món, Freedman identifica quines són les pràctiques més habituals incorporades a l’àmbit educatiu, i crea així un mapa mundial del que es coneix com educació expandida.És necessari assenyalar que el llibre de Freedman no té la intenció de preconitzar sobre les vanguardies tecnològiques, sinó compartir una tasca docent.

Freedman inclou, entre moltes altres, la següent fitxa, elaborada a partir de la informació procurada per Jackie Gerstein:

 Edat: entre 9 i 11 anys

Aplicació usada: Google Map

Descripció: A l’usar Google Map, els estudiants s’orienten cap a un lloc on van a realitzar una excursió, en aquest cas un riu. Els estudiants poden examinar les utilitats del riu, recorrent la seva longitud. Seguint el riu, els estudiants van trobar que la navegació és un repte, i van millorar les seves habilitats en la comprensió del sentit de direcció. Com el lloc examinat estava aprop de moltes de les llars dels estudiants, es van entusiasmar i se’ls va convidar a veure les seves cases. Va ser un gran exemple de com els recursos de la web 2.0 poden ser utilitzats per a l’aprenentatge.

Quins reptes s’han hagut de superar? L’únic problema és tenir accés als mapes de Google, que la majoria d’escoles pot proporcionar. És possible que calgui demanar a l’administrador local que desbloquegi el lloc web.

Què recomanaria? Pot ser usat per a recopilar i classificar els tipus d’usos del riu.

The Amazing Web 2.0 entronca amb el concepte d’educació expandida, que es va desenvolupar durant la primera sessió I+C+ i d’aquest any. Allà es va debatre sobre l’impacte que el context digital està tenint a l’educació i als processos d’aprenentatge, la difuminación de les fronteres, que supera els límits de les institucions, de les metodologies i de les assignatures donen lloc a nous conceptes com el de Open Social Learning. The Amazing Web 2.0 parteix de la necessitat d’identificar quines són les eines i els processos digitals més habituals en el context educatiu i promou la seva incorporació als plans d’estudi i els processos d’aprenentatge.

Vegeu comentaris0

Deixa un comentari

The Amazing Web 2.0 i l’educació expandida