domini públic

Comú

Institucions del futur

Charles Beckett

Internet possibilita unes institucions públiques més transparents i poroses, però la transformació no ha fet més que començar.