Premi Internacional a la Innovació Cultural

Repensar Internet des de la cultura

Els finalistes del Premi Internacional a la Innovació Cultural ens ofereixen diferents maneres de conscienciar-nos dels reptes que el present-futur d’Internet implica, i de fer-hi front.

Xarxes utilitzades per a pescar salmó. Astoria, Oregon, 1941 | Library of Congress | Sense restriccions d’ús conegudes

Xarxes utilitzades per a pescar salmó. Astoria, Oregon, 1941 | Library of Congress | Sense restriccions d’ús conegudes

Què podem fer, des de la cultura, per un Internet més lliure, igualitari i obert? Aquesta és la pregunta que planteja la tercera edició del Premi Internacional a la Innovació Cultural, amb l’objectiu d’estimular iniciatives que ofereixin solucions crítiques i imaginatives per a una de les eines globals més decisives del segle XXI. Els nou projectes finalistes són una bona mostra de la diversitat d’idees amb què es pot afrontar aquest repte.

Recentment Mozilla Foundation ha publicat l’Internet Health Report 2019, que s’estructura a l’entorn de cinc eixos (privacitat i seguretat, obertura, inclusió digital, alfabetització digital i descentralització) i posa l’atenció en tres temes (la intel·ligència artificial, la publicitat en línia i el poder de les ciutats). Preferiríem no conèixer la major part de l’informe, perquè en bona mesura arruïna la gratificació immediata que aporta cada clic, la facilitat del qual és directament proporcional a la quantitat de processos tecnològics que amaga, que sovint preferim ignorar. Però tenim opcions: quina operadora i quin programari volem utilitzar, quin risc de seguretat volem assumir, fins a quin punt volem protegir la privacitat, si preferim ser emissors o receptors, si volem un consum mediat. Per no parlar de la dimensió física de la xarxa: qui està connectat i qui no? Quina és la petjada ecològica de cadascun dels processos que seguim?

En aquesta edició del premi, el gran nombre de propostes presentades, la qualitat i el grau d’elaboració que presenten són un reflex de la rellevància d’Internet a escala global. N’és una bona prova la presència d’iniciatives que ja estan en marxa o que tenen un llarg recorregut. Un cop la comissió tècnica, integrada per personal del CCCB, ha analitzat les candidatures, s’han seleccionat els nou projectes finalistes que passaran a ser valorats per un jurat internacional.

Nou propostes per millorar la xarxa

¿A qué huele Internet?

Internet, el digitalisme, no fa olor de res. La informació ens entra pels ulls i les orelles, i surt de les nostres mans i boca, però no flairem (ni ens ensumem) res de res. Milers de milions de persones al món, en connectar-se a la xarxa, es converteixen en anòsmiques. Aquest projecte es pregunta si podem acostar-nos a Internet amb tots els nostres sentits i, si ho poguéssim fer, quines coses canviarien. ¿Podem atorgar olors als centenars d’esdeveniments, programes o missatges que es produeixen diàriament a Internet? ¿Podem apoderar-nos i crear una xarxa més sensorial, menys binària, o hem d’esperar fins que les màquines ens olorin per descobrir la importància de l’olfacte? Ha arribat el moment d’experimentar amb les possibilitats de comunicació i expressió de les olors d’una manera que només els entorns electrònics i l’ecosistema d’Internet permeten.

Data Corruptor

Data Corruptor és una proposta de projecte en la intersecció de l’art, la recerca i la tecnologia, que qüestiona les dinàmiques de l’apropiació i la mercantilització de dades personals en l’entorn digital actual. Explora formes de protegir la privacitat personal dels usuaris d’Internet.

Ho fa descobrint recursos per resistir el rastreig de dades personals en entorns digitals, abordant el problema i la possibilitat de resistir la marketing intelligence per protegir el dret bàsic a la privacitat. Mitjançant la creació d’una xarxa de «data corruptors», formada per científics de dades o especialistes en mineria de dades, entre d’altres, es poden explorar possibles futurs i transferir coneixements de privacitat digital a un usuari mitjà. Tot per a una Internet més crítica, més lliure, menys censurada i capitalista, i per a un entorn digital d’usuaris emancipats i apoderats.

Entrepensar

Entrepensar és una marató de 12 hores en què es combinen dinàmiques d’investigació artística i de Recerca Responsable i Innovació (RRI) en una sèrie de tallers híbrids i transdisciplinaris, en els quals els participants crearan de forma col·lectiva una carta sobre com hauria de ser la Internet del futur, basada en valors ètics compartits.

Així, Entrepensar s’organitza en relació amb dos objectius centrals: un de caràcter formal, que busca establir metodologies d’innovació cultural, i un altre de continguts, que pretén conscienciar sobre els problemes ètics i socials que presenten les tecnologies digitals per intentar solucionar-los.

Entrepensar proposa una metodologia que —de forma transdisciplinària i indisciplinària—combini debats filosòfics, pràctiques artístiques i mecanismes científics des dels quals crear noves perspectives comunes de coneixement. Una forma col·lectiva i inclusiva d’entendre la realitat, situada culturalment i temporalment.

Let’s Work It Out Browser

Let’s Work It Out Browser és una intervenció performàtica que examina d’una manera crítica i amena l’impacte físic i ecològic a les nostres vides regides per navegadors. Prenent com a base l’estructura d’Internet (el domini, el router, el mòdem, els centres de dades, els servidors, l’HTML, etc.), es crearan un seguit d’elements escultòrics i performàtics en els quals s’apreciaran l’esforç, la suor i l’afany necessaris per navegar per una pàgina web.

Concebut com una escultura amb vida pròpia, una aula i una zona de pràctica, Let’s Work It Out Browser s’emmarca en els moviments ecofeministes que conviden a viure amb una major connexió amb el nostre planeta. Tenint en compte això, el projecte pretén fer baixar a la terra la retòrica atmosfèrica i cosmològica d’Internet i actuar com a plataforma de llançament de la «Declaració del Futur Ecosocial d’Internet». 

Hyperaudio Pad - How to edit, embed and view | Hyperaud.io

Hyperaud.io

Hyperaud.io for Schools és una iniciativa que promou l’alfabetització digital a l’aula. És una tecnologia centrada en transcripcions de temps limitat i que aconsegueix que la composició digital sigui intuïtiva i divertida. Les obres digitals es poden crear movent uns quants paràgrafs de lloc. Les transcripcions fan el contingut més accessible per a les persones amb discapacitat auditiva o dificultats d’aprenentatge, i també per als usuaris d’una altra llengua materna. Quan el contingut audiovisual s’ha transformat en text, és més fàcil fer cerques, compartir i navegar-hi. Totes les combinacions es poden tornar a combinar i, mitjançant les transcripcions, fins i tot es poden traduir automàticament a un altre idioma i aconseguir un abast encara més global.

És fonamental el fet que no es talla cap contingut digital: una composició només és una llista de reproducció de fragments digitals que comencen i acaben en un temps concret, de manera que per a una composició es poden valorar fonts i contextos preservant-ne els drets digitals.

El projecte Hyperaud.io for Schools crearà un prototip web que es provarà a les escoles amb la finalitat que els nens i nenes aprenguin a autoavaluar-se i a expressar-se amb mitjans digitals i que obtinguin un bon nivell d’alfabetització digital, una competència essencial.

Plateforme Data Africa

L’absència d’una interfície única dificulta la coordinació i la difusió de projectes de promoció de les dades obertes a l’Àfrica, i fins i tot limita l’explotació d’aquestes dades. La Ligue Africaine des Blogueurs et Cyber-activistes pour la Démocratie (Africtivistes) proposa una plataforma africana, www.data.africa, que sigui una interfície comuna, una base de dades i una eina per comunicar els projectes.

Africtivistes aposta per potenciar la disponibilitat de dades obertes per incrementar el protagonisme de la ciutadania en els processos democràtics. Es tracta d’una organització panafricana de bloguers i blogueres activistes que promouen els valors democràtics, els drets humans i la bona governança mitjançant l’entorn digital. Aquests objectius es concreten a fomentar la democràcia real i participativa, la ciberdemocràcia, l’e-govern i la cultura democràtica a cada país. Fa de sentinella de la democràcia i lidera diferents projectes d’implicació ciutadana. 

Verificat Participa

Verificat Participa és un laboratori d’investigació contra la desinformació a Internet que vol experimentar formes de participació ciutadana que millorin la qualitat de la informació accessible a la xarxa creant una plataforma col·laborativa de verificació. L’objectiu és aconseguir que sigui la ciutadania qui, mitjançant fonts autoritzades, bases de dades i informació d’especialistes, desmenteixi els rumors que proliferen a Internet. És a dir, aconseguir que els mateixos consumidors de la desinformació sentin la necessitat i l’interès de contrastar-los.

Es pretén apoderar els lectors mitjançant canals d’accés a la informació pública i a les dades obertes, i crear un espai compartit de fonts connectat a les notícies mateix perquè les verificacions col·lectives generades per la ciutadania tinguin difusió real a la societat. La sinergia entre lectors, professionals de la informació, tecnologia i institucions té com a objectiu millorar la transparència i la qualitat de la informació.

 Web Choreographies

Web Choreographies: Hypothesis on Agents and Agencies és un projecte de recerca sobre la noció d’interconnexió en el qual la interfície es converteix en escenari per a l’actuació i la representació dels seus llenguatges: les accions i els gestos de codificació. El projecte se centra en les diferents condicions per a una interconnexió afectiva entre el cos i la tecno-ecologia i per participar en un procés de base comunitària que afavoreixi les eines de codi obert i la recerca des d’una mirada feminista. D’aquesta manera, es pretén crear un sistema de programació web modular i de recursos HCI; un conjunt de scripts per a la creació de coreografies comunes i inclusives en els mitjans digitals i els sistemes.

Web Choreographies: Hypothesis on Agents and Agencies | Font: Ana Caria Leonor Fonseca

Web Choreographies: Hypothesis on Agents and Agencies | Font: Ana Caria Leonor Fonseca

World Wi(l)de Web

World Wi(l)de Web és un videojoc web en què el jugador assumeix primer el paper de gestor de projectes de vigilància, censura i propaganda al Departament de Supervisió del Ciberespai d’un Estat semiautoritari, i més endavant es converteix en director de mineria de dades i anàlisi avançada en una companyia d’intel·ligència empresarial i comunicació estratègica. El jugador gestiona el desplegament de tàctiques reals utilitzades per monitorar, predir i encarrilar el comportament dels usuaris a la xarxa, mentre s’ha defensar de diferents riscos (lleis de privacitat digital, hacktivisme, mitjans de comunicació, etc.).

El projecte combina diversos formats narratius i mecàniques avantguardistes, aspirant a un nivell de realisme i interactivitat que transcendirà el mer entorn virtual del joc. Amb tot plegat es pretén reivindicar el gran potencial dels jocs com a vectors de coneixement i per al foment del pensament crític.

Vies i tendències

Internet envaeix i ens impregna tots els àmbits de la vida, però pren l’aparença de quelcom diluït o existent per si mateix només en el núvol. En realitat, però, Internet és físic i té conseqüències perceptibles i mesurables en els ecosistemes, els hàbits i les relacions interpersonals, i té un paper important en la construcció dels sistemes de creences.

En conseqüència, molts dels projectes presentats al premi aprofundeixen en el llenguatge computacional i les possibilitats tècniques que el seu avenç implica, però en gran part també reflexionen sobre l’impacte social, ambiental i polític de l’ús que fem de les xarxes, i plantegen pràctiques i vies alternatives. El conjunt dels projectes revela algunes pautes comunes:

  • La procedència dels projectes reafirma l’existència d’una resistència digital a escala global.
  • Els grups participants aposten per la col·laboració internacional, fet que ajuda a construir ponts que fomentin una xarxa distribuïda.
  • La hibridació de formats és una tònica general i la majoria de propostes aposten per la interdisciplinarietat com a eina de creació i transformació.
  • Els processos col·laboradors i l’ús de dades i programari obert són pilars fonamentals sobre els quals es pot construir una xarxa lliure i igualitària.

Internet és entre nosaltres i ha arribat per quedar-s’hi, però les iniciatives culturals i les propostes presentades en aquesta convocatòria del Premi Internacional a la Innovació Cultural ens ensenyen que hi ha maneres i maneres de conscienciar i de mostrar què l’ha causat i sobretot com hem d’enfrontar-nos a les conseqüències que té. I totes les propostes ho fan sense caure en la desesperança, el cinisme o el nihilisme.

Vegeu comentaris0

Deixa un comentari

Repensar Internet des de la cultura