#masacritica

#masacritica càpsula 1: Crowdsourcing
El projecte #masacritica segueix el seu curs. Aquesta és la primera càpsula d’una sèrie que estem elaborant centrant-nos en conceptes que considerem clau per a aquesta investigació. Aquestes càpsules, ens serviran tant per contextualitzar certs debats com per afinar la descripció intentant abraçar la complexitat d’aquests conceptes. A la vegada, aquestes càpsules són la introducció per a una sèrie d’activitats públiques on intentarem aprofundir sobre cada concepte (cada càpsula respondrà a una sessió pública) i ens serviran com a matèria primera per elaborar un documental, amb el qual finalitzarem la investigació.

Per començar, hem considerat oportú centrar-nos en el crowdsourcing. Com és ben sabut, l’origen del terme crowdsourcing sorgeix de la revista Wired, de mans de Jeff Howe i el seu cèlebre article (de fa ni més ni menys que 5 anys) titulat ‘The rise of Crowdsourcing‘. Segons Howe, el crowdsourcing és el procés pel qual una companyia externalitza un servei que tradicionalment realitzaven els seus empleats, a una massa indeterminada de persones a través d’una crida oberta. Sense tensar molt més aquesta descripció, ja salten els debats que podem considerar clàssics: és el crowdsourcing una manera de reduir els costos del servei o el producte a través de mà d’obra barata? És una via efectiva per sondejar idees de forma gratuïta? És potser una forma d’obrir els processos endogàmics i meritocràtics amb els quals poder accedir a cert llocs de treball fent possible que un ‘anònim’ pugui treballar per a una gran companyia? És un procés ‘natural’ pel qual la potència de la creativitat col.lectiva es percep com un recurs més que entra a la cadena de producció? És un exercici de màrqueting que mostra una imatge d’empresa oberta però que no produeix canvis estructurals? Potser, una pregunta que podria aglutinar tots aquests supòsits podria ser: les companyies extreuen renda de la intel.ligència col lectiva sota una relació desequilibrada o fan més horitzontals i obertes les seves demandes? Sense dubtes tots són debats interessants, i que en moltes ocasions han creat ferotges disputes entre partidaris d’un o altre front.

Un dels objectius principals del projecte #masacritica és contextualitzar aquest tipus d’ambivalències que semblen estar sempre presents en els processos que impliquen comunitats d’usuaris i productors (encara que, com en aquest cas, siguin anònims i no descansin sota una lògica corporativa). Contextualitzar aquestes ambivalències ens pot ajudar a entendre com es narren les potències o desventures de la intel.ligència col lectiva i sota quins preceptes es construeix i fonamenta cada un d’aquests relats. Aquesta contextualització ens pot permetre comprendre millor els fenòmens, analitzant i articulant els diferents discursos que intenten descriure’ls.

D’altra banda, ens agrada pensar que els conceptes no determinen les accions i que els usos socials poden sacsejar o fins i tot invertir una pràctica predeterminada. Comunitats d’usuaris que cooperen i que externalitzen demandes a una massa difusa també són els programadors de software lliure, els contribuïdors i usuaris de wikipedia o tantes altres plataformes on no hi ha una companyia que es beneficia de manera unívoca d’allò que es va produir col.lectivament i que actuen més emparats per la màxima de la contribució que no per la del lucre. També poden existir formes de agençament, pràctiques que inverteixen la lògica de dispositius que es van dissenyar amb l’objectiu de cooptar o ‘posar a treballar’ la intel.ligència col.lectiva. La suma d’aportacions que generen un producte, servei o coneixement disponible per a tot el cos social avui i sempre ha estat possible. Els pactes tàcits o regles entre membres de comunitats, les formes d’intentar beneficiar-se de la producció col.lectiva o les tàctiques que posen en crisi qualsevol d’aquestes dinàmiques, per descomptat tampoc van néixer ahir. Sense perdre de vista aquesta dimensió històrica, centrem la càpsula entenent el crowdsourcing com un procés localitzat generalment a la xarxa on participen usuaris motivats per un interès comú.

Vegeu comentaris0

Deixa un comentari

#masacritica càpsula 1: Crowdsourcing