Univers Internet

Internet. Visions del 1998

Reportatge gravat l'any 1998 on es pregunta a la gent sobre Internet i el seu esdevenir.

Celebrem el Dia d’Internet recuperant una relíquia en forma de càpsula que data del 1998, on, de manera prematura, es plantegen reflexions sobre Internet i el seu esdevenir. La revolució digital que hem viscut es comença a intuir a les respostes dels experts i no tan experts entrevistats fa setze anys, als quals vam preguntar què era la xarxa, quin grau de regulació creien que necessitaria Internet en un futur i si aquest viurà en el marc d’una República Virtual. Sorprèn veure com ni els temes plantejats ni les respostes anaven tan desencaminats. Al cap de setze anys comprovem com llavors ja s’apuntaven dilemes que són de màxima actualitat avui dia, que no s’han resolt del tot.

En aquest sentit, el passat febrer vam dur a terme el projecte Univers Internet amb l’objectiu de fer una reflexió crítica i creativa sobre la Xarxa i donar eines als educadors per tal que aquesta informació sigui transferida a l’aula. Actualment treballem en una maleta pedagògica que presentarem aquest juliol, com un recurs didàctic per als docents que recull sessions formatives realitzades per traslladar-les a les aules vinculant-les amb el currículum escolar. I recomanem, també, una visita a l’exposició Big Bang Data, un projecte que s’endinsa en el fenomen de l’explosió de dades en el qual estem immersos.

Aquest article té reservats tots els drets d’autoria

Vegeu comentaris0

Deixa un comentari

Internet. Visions del 1998