Dossier La crida a la participació Premi Internacional a la Innovació Cultural

Entrevista als guanyadors del Premi Internacional a la Innovació Cultural 2014-2015

Els autors de CulTime i Esdevenir ens expliquen què entenen per innovació cultural i ens donen detalls sobre la seva proposta.

El passat 10 de juny de 2015 es va celebrar la cerimònia de lliurament de la primera edició del Premi Internacional a la Innovació Cultural, dedicat al tema Públic/s. Els membres del jurat van atorgar el premi ex aequo als projectes CulTime de Christine Burger, Eleonora Cantini i Paloma Mateos González i Esdevenir Públic d’ Oriol Fontdevila.

CulTime se centra en el desenvolupament d’una xarxa social en línia a partir de la creació d’un banc de temps orientat a l’intercanvi d’experiències culturals.

Esdevenir públic planteja invertir el paradigma en què el museu/institució cultural és el «productor» de públics per arribar a un altre estadi en què és el mateix públic el que genera les institucions culturals.

Hem entrevistat els guanyadors dels dos projectes per a què ens expliquin què entenen per innovació cultural, quina ha estat l’evolució del concepte de públic en les darrers anys i ens donin detalls sobre la seva proposta que ha resultat guanyadora.

Vegeu comentaris0

Deixa un comentari

Entrevista als guanyadors del Premi Internacional a la Innovació Cultural 2014-2015