Internet al món

Internet és un dels grans emblemes de la globalització, però també un territori amb fronteres, folklores i geopolítica. Analitzem les diferències de la Xarxa en funció dels contextos on s’ha desenvolupat.