Estratègies digitals als museus

Les tecnologies digitals han afavorit canvis profunds en les institucions culturals. El veritable repte, però, afecta la transformació dels processos d’organització i treball. Analitzem algunes estratègies que han aplicat museus i centres culturals per adaptar-se a aquest nou context.

Cultura

La crisi (dels museus) com a oportunitat

Lucia Calvo | Maria Farràs

El veritable canvi no és tecnològic, sinó d’actitud. Per això cal repensar-nos en el nou context cultural i treballar en estratègies de canvi a llarg termini.

Estratègies digitals als museus