Do it yourself

La cultura «maker» proposa alternatives de producció amb principis com fer-ho tu mateix, la llibertat, la comunitat i la col·laboració. A la vegada, en un context de digitalització massiva, observem un ressorgiment de tècniques antigues a la manera més artesana: vinils, cinema en súper 8, fanzines, etc.

«El fuster, el tècnic de laboratori o el director d’orquestra són tots ells artesans, perquè es dediquen al seu ofici amb cura.»

Richard Sennett

«L’error de programació obliga el software a adaptar-se i evolucionar cap a alguna cosa nova. O ho soluciona o hi troba un pedaç. En tot cas, canvia. Es converteix en una cosa nova. La nova versió. La inevitable actualització»

Mr. Robot

Comú

Publicacions sota el radar

Anna Ramos

A mig camí entre la col·lecció, l’arxiu i l’espai de consulta, La Fanzinoteca s’inspira en l’amateurisme i la passió del món dels fanzines i micropublicacions.

«Només la persistència en l’interacció distribuïda acaba generant identitat i per tant comunitat i compromisos socials i interpersonals suficients com per elevar programes comuns.»

David de Ugarte