Ciutadania, Internet i Democràcia

Creiem en una cultura oberta i distribuïda. Per això, reflexionem sobre la propietat intel·lectual, els drets d’autor, l’accés obert al coneixement, les plataformes col·laboratives, els processos de participació i la co-creació.

«Internet també pot apoderar col·lectius amb interessos que van diametralment en contra de la democràcia.»

Evgeny Morozov

«Internet ha aportat democràcia a molts àmbits. Ja és hora que aporti democràcia a la democràcia.»

Joe Greene

Tecnologia

#Who controls the power?

Karma Peiró

Internetens porta cap a uns canvis irreversibles que han fet trontollar des dels vells models de negoci fins a la manera de fer política. Qui controla el poder?

Ciutadania, Internet i Democràcia