Narratives

Explorem la importància dels relats en l’era de la saturació informativa i la producció massiva de continguts.

Narratives

Estar grillat

Martí Sales | nomdenoia

Un joc sobre la història de la patata, a la frontera entre l’assaig i la ficció, tensant el format d’un text, per pensar sobre la literatura i altres sabers sense comportes.