Paisaje Transversal

Oficina que impulsa, coordina, dissenya i assessora processos innovadors de transformació i anàlisi urbana des de la participació, l’ecologia i la creativitat.

Paisaje Transversal és una oficina que impulsa, coordina, dissenya i assessora processos innovadors de transformació i anàlisi urbana des de la participació, l’ecologia i la creativitat, sempre adaptats a la realitat local.
A més, Paisaje Transversal funciona des del 2007 com a plataforma de pensament i recerca sobre la ciutat i el territori. Aquesta plataforma serveix com a suport teòric a l’oficina i la seva imatge més visible és aquest blog www.paisajetransversal.org. Un dels blogs més influents d’arquitectura en castellà al món.

Tecnologia

Revolució urbana 4.0

Paisaje Transversal

Parlem sobre propostes concretes que potencien la figura de smartcitizens (ciutadania intel·ligent) enfront del concepte de smart city (ciutat intel·ligent).