Marta Escamilla Monell

Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona.

Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona, té una àmplia experiència professional en gestió ambiental, anàlisis de cicle de vida i estudis d’ecodisseny, nous models de negoci circulars i estratègies de comunicació ambiental, entre altres especialitats. Actualment és la responsable de l’Àrea de Sostenibilitat del Centre Tecnològic LEITAT, i també és presidenta del Club EMAS, l’associació d’empreses amb sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental de Catalunya.