Marc Caellas

Escriptor, creador i director de propostes escèniques.

Nascut a Barcelona el 1974, Marc Caellas escriu, crea i dirigeix propostes escèniques. Ha publicat Carcelona (Melusina, 2011), Caracaos (Peregrino, 2014) i pròximament Teatro del bueno (Teatron tinta, 2015).

Els seus últims muntatges teatrals, presentats a Buenos Aires, Bogotà, Caracas i Madrid, han estat: Entrevistas breves con escritores repulsivos (2011), a partir de textos de David Foster Wallace; El paseo de Robert Walser (2012); Notas de Cocina (2013), a partir d’un text de Rodrigo García, i Cuento mi vida (2014), una creació de teatre documental presentada en diferents escenaris de la ciutat.

Cultura

La conferència performativa

Marc Caellas

Plantegem l’exercici d’experimentar noves estratègies i estils en la posada en escena per reformular el gènere de la conferència.