Mar Carrera

Mar Carrera és periodista i editora de la cooperativa Pol·len Edicions, editorial especialitzada en ecoedició i pol·linització social.