Juan Mateos García

Investigador en Economia de l’equip d’Economia Creativa de NESTA Policy and Research.

Juan Mateos García és un investigador en Economia (Economics Research Fellow) de l’equip d’Economia Creativa de Nesta Policy and Research.

Està interessat en les maneres com les noves eines de producció i distribució, les xarxes socials i l’accés generalitzat a les dades estan transformant la creativitat, la innovació i l’aprenentatge en organitzacions, comunitats, indústries i la societat en general.

És també investigador visitant del Centre per la gestió de la innovació (Centre for Innovation Management) de la universitat de Brighton. És llicenciat en Economia per la Universitat de Salamanca i té un màster en polítiques de la ciència i la tecnologia del SPRU de la Universitat de Sussex.