Jordi Panyella Carbonell

Activista cultural i editor cooperativista a Pol·len edicions.

Jordi Panyella Carbonell és editor i soci de treball de la cooperativa editorial Pol·len edicions, des de la qual es publiquen obres de pensament crític sota criteris d’ecoedició, això és, sobre com cal gestionar les publicacions seguint criteris de sostenibilitat.