Jordi Mir Garcia

Doctor en humanitats, professor a la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i a la de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La seva investigació i docència se centren, principalment, en la història de les idees, la filosofia moral i política, i l’actuació i el pensament dels moviments socials. És membre del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (UPF) i l’Observatori del Sistema Universitari. Ha publicat Movimientos sociales construyendo democracia. 5 años de 15M (ed. 2015) i, juntament amb Salvador López Arnal, ha editat diferents obres de Francisco Fernández Buey publicades per El Viejo Topo, com ara Para la tercera cultura. Ensayos sobre Ciencias y HumanidadesSobre federalismo, autodeterminación y republicanismoSobre Manuel Sacristán o 1917. Variaciones sobre la Revolución de Octubre, su historia y sus consecuencias.