Guido Smorto

Professor de Dret a la Universitat de Palerm i investigador d’Economia Social en el grup Internet Interdisciplinary Institute de la UOC.

Guido Smorto és professor de Dret a la Universitat de Palermo (Itàlia) i investigador associat a l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, on treballa com a membre del grup Dimmons (Digital Commons) oferint el seu assessorament sobre la regulació de l’economia col·laborativa. Com a professor visitant ha realitzat estàncies internacionals als Estats Units (Fordham School of Law), al Japó (Nagoya University) i a Brasil (Università Oeste de Santa Catarina).

Els seus darrers articles se centren en la regulació dels mercats peer-to-peer a la Unió Europea i en l’impacte de l’economia col·laborativa en les ciutats. A més de treballs de recerca i articles no acadèmics, ha realitzat un informe sobre aquestes qüestions en representació de la Comissió Europea, i pròximament serà publicat el seu treball d’investigació pel Parlament Europeu.