Cristina Romera Castillo

Cristina Romera Castillo és oceanògrafa i treballa a l’Institut de les Ciències del Mar-CSIC de Barcelona.

Llicenciada en Química i doctora en Ciències del Mar, les seves investigacions s’han centrat en el cicle del carboni oceànic. Actualment estudia l’impacte dels microplàstics en els ecosistemes marins i en el cicle de carboni, i de quina manera els bacteris podrien contribuir a reduir-los. És autora del llibre de divulgació AntropOcéano (Espasa, 2022). Ha rebut diversos premis nacionals i internacionals per la seva feina, entre els quals hi ha el For Women in Science 2019, de l’Oreal-UNESCO; el Raymond L. Linderman Award 2020, de l’Association for the Sciences of Limnology and Oceanography (ASLO), o l’International Rising Talents 2020, de l’Oreal-UNESCO.

Planeta

Karma oceànic

Cristina Romera Castillo

L’oceà pot contribuir a mitigar els efectes de la crisi climàtica, però per aconseguir-ho hem de protegir-lo i reparar els danys causats.