Adrià Pujol Cruells

Antropòleg i escriptor.

Ha estat docent a la Universitat de Barcelona i a ELISAVA, vinculada a la Universitat Pompeu Fabra. Com antropòleg ha comissariat diverses exposicions (Museu d’Etnologia de Barcelona, Museu Diocesà de Solsona) ha conreat l’assaig i és un dels impulsors de l’Observatori de la Vida Quotidiana. Com escriptor ha conreat els gèneres de la novel·la, la biografia, el conte i el dietarisme. Actualment és professor de l’Escola Bloom i de l’Aula d’Escriptura de Girona, i escriu a l’Avenç i al Diari de Girona. Ha publicat La gola (Fragmenta, 2020), dins la sèrie «Pecats capitals».

Narratives

Mirades laterals al videojoc

Adrià Pujol Cruells | Marta Salicrú | Lucía Lijtmaer | María García Vera

Convidem un antropòleg, una periodista, una escriptora i una intèrpret a compartir la mirada sobre el món dels videojocs.