Ana Manzanedo

Connectora de governança a Ouishare, experta en principis d’autoorganització, estigmergia i do-acracy.

L’Ana és llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques (Universitat de Navarra, 2005) i té un màster en Internet Business (ISDI 2012). És connectora de governança a Ouishare. La seva activitat principal és liderar el desenvolupament de la governança a la comunitat espanyola, i gràcies a aquesta feina experimenta amb dinàmiques i principis d’autoorganització, estigmergia i do-acracy. Des del 2014, estudia i experimenta models de governança col·laboradora amb una forta base tecnològica. Combina la tasca investigadora amb la docència i la consultoria per acompanyar organitzacions en processos de transformació organitzativa. La seva darrera publicació es titula «Disseny de plataformes positives: un enfocament basat en la governança».