Alberto Ortiz de Zárate

Especialista en innovació en el sector públic. Cofundador d’Administraciones en red i promotor d’Open Data Euskadi.

Especialista en innovació en el sector públic. Assessor, conferenciant i docent en matèria d’Open Government, Open Data, innovació pública, e-Government, intraemprenedoria, Salut 2.0 i Web 2.0. Des del 2013 treballa com a professional in(ter)dependent, sota la marca «alorza.net» i com a consultor sènior per al Banc Mundial. Cofundador, des del 2005, d’«Administraciones en red», prestigiós blog sobre administració pública. Entre el 2009 i el 2013 fou director d’atenció ciutadana del Govern Basc, amb un paper rellevant en la seva política de govern obert. El 2009 va establir les bases de la política basca d’Open Data, i el 2010 va inaugurar «Open Data Euskadi [opendata.euskadi.net]», el primer portal no anglosaxó de dades públiques obertes. Entre el 2004 i el 2009 va treballar com a cap de projectes a l’Oficina per a la Modernització Administrativa del Govern Basc.