Àlex Gómez-Marín

Físic teòric de formació convertit en neurocientífic.

Cap del Laboratori de Comportament dels Organismes de l’Institut de Neurociències d’Alacant i professor associat del Consell Superior d’Investigacions Científiques. Membre del comitè científic assessor del Cobb Institute i director del Pari Center. Interessat en l’estudi de la vida i la ment mesclant la ciència amb les humanitats.

Ciència

Universos amagats a plena llum del dia

Àlex Gómez-Marín | Ignasi Torrent

La creixent popularitat de la realitat virtual, i concretament del «metavers», ens convida a repensar de forma crítica els contorns vagues del que anomenem realitat.