innovació social

Cultura

Lab és tot?

Ramon Sangüesa

El concepte Lab ha fet fortuna. Ha tingut la sort que se n’empari tot tipus d’actors: públics, semipúblics, privats, i qualsevol altra combinació imaginable.

Comú

Dossier

Laboratoris

En els últims anys hem viscut una explosió de diferents models de laboratoris culturals, artístics, tecnològics i socials.