Cultura

El sector cultural està en transformació contínua. Parem una atenció especial a les experiències d’innovació cultural com a motor de canvi.

Cultura

Una història de la novetat

Jorge Carrión

Revisem des dels orígens de la tradició filosòfica occidental la genealogia del que s’ha entès per novetat, passant per les variacions i aportacions de la idea fins al dia d'avui.

Comú

Cultura

Cultura per a tothom

Maria Ribas

Cultura per a tothom, aquesta és la idea de base de les jornades Open All Areas que van tenir lloc els dies 14 i 15 de novembre de 2013 a Barcelona.

Cultura

Canviar o canviar

Juan Insua

Fa poc temps que les tecnologies digitals col·laboratives van entrar en les institucions culturals, alhora que es produïa una fase de resistència.

Comú

Cultura

Si no circula, mor

Maria Farràs

Ressenya del llibre Spreadable Media. Creating value in a Networked Culture de Henry Jenkins, Sam Ford i Joshua Green (2013).

Comú

Cultura

Si és transparent, millor

Mara Balestrini

Per les institucions culturals, oferir públicament dades obertamen pot convertir-se en una nova forma de diàleg que promou el compromís i la innovació.